Under vintern 2020 kunde svensk kristenhet ta del av oroande rapporter från #sverigeskristnaråd #skr om hur många barn och ungdomar upplever sig själva ifrågasätta och osäkra i mötet med den svenska majoritetskulturen som dominerar i våra offentliga miljöer.

Samtidigt finns det flera trendspaningar som under flera års tid pekat ut en alarmerande utveckling för samtliga av väckelsekristendomen i allmänhet och de traditionella frikyrkosamfunden i synnerhet. Vi är på väg att förlora stora delar av både vår egen och de nu uppväxande generationerna.

Därför drog organisationen #bibelnidag igång kampanjen #härförattstanna där de under 2020 hoppas kunna lyfta fram inspirerande berättelser från människor uppväxta inom #viiefk #pingst och #equmeniakyrkan där vi medlemmar dels hjälps åt att teckna den gemensamma berättelsen hos oss som vid någon punkt i livet beslöt oss för att vi var just #härförattstanna men också samla på oss erfarenheter från er som av olika anledningar beslöt er för att lämna.

Vi bakom Kristna Dejtingpodden tror att en livspartner som delar samma överlåtenhet till församlingslivet är en av flera framgångsrika framgångsfaktorer för ett lyckligt välsignat äktenskap och vill med detta projekt bidra till att fler kristna ungdomar känner sig uppmuntrade i att dejta varandra, med målet att – om allt stämmer – lova varandra evig trohet!

Gå gärna med i facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/here2staySWE/

Eller besök projektets hemsida:
https://www.xn--hrfrattstanna-bfb6y.se/